Η νέα τάση στη μάχη για τον δύσκολο στόχο της ανακύκλωσης

https://youtu.be/RsA7rORv87o Δυο χρόνια πριν τη χρονιά ορόσημο για την επίτευξη μιας σειράς περιβαλλοντικών στόχων, η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινωνία της ανακύκλωσης φαίνεται να απέχει από την υλοποίησή του. Στην Ευρώπη των 28 στο κρίσιμο θέμα της διαλογής απορριμάτων στην πηγή υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Η Ουγγαρία είναι από τους δεύτερους. «Σε πολλά … Συνεχίστε να διαβάζετε Η νέα τάση στη μάχη για τον δύσκολο στόχο της ανακύκλωσης.