ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ