Μάχη Χώρας Αγορέλιτσας (1944)- Μια ηρωική σελίδα της αντίστασης

Η μάχη της Χώρας Αγορέλιτσας (ή Μάχη στου Μανούσου το γεφύρι), συνέβη τον Ιούλιο του 1944 μεταξύ τάγματος του ΕΛΑΣ και Γερμανικής φάλαγγας. Μετά την κάθοδο του Άρη Βελουχιώτη στην Πελοπόννησο κατ'εντολή της Π.Ε.Ε.Α και την αποφυγή της δράσης του ΕΛΑΣ στη Βόρεια Πελοπόννησο μετά τις ομαδικές εκτελέσεις των Γερμανών στη περιοχή, η δράση του … Συνεχίστε να διαβάζετε Μάχη Χώρας Αγορέλιτσας (1944)- Μια ηρωική σελίδα της αντίστασης.

Μάχη Χώρας Αγορέλιτσας -Επική καταστροφή γερμανικής φάλαγγας

Η μάχη της Χώρας Αγορέλιτσας (ή Μάχη στου Μανούσου το γεφύρι), συνέβη τον Ιούλιο του 1944 μεταξύ τάγματος του ΕΛΑΣ και Γερμανικής φάλαγγας. Μετά την κάθοδο του Άρη Βελουχιώτη στην Πελοπόννησο κατ'εντολή της Π.Ε.Ε.Α και την αποφυγή της δράσης του ΕΛΑΣ στη Βόρεια Πελοπόννησο μετά τις ομαδικές εκτελέσεις των Γερμανών στη περιοχή, η δράση του … Συνεχίστε να διαβάζετε Μάχη Χώρας Αγορέλιτσας -Επική καταστροφή γερμανικής φάλαγγας.