Κυκλική οικονομία: Ενίσχυση της ανακύκλωσης και μείωση της υγειονομικής ταφής

Οι χώροι υγειονομική ταφής αποτελούν τη χειρότερη επιλογή για τη διαχείριση αποβλήτων - Το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνεται θα αυξηθεί από 44% που είναι σήμερα σε 55% μέχρι το 2025 και 65% ως το 2035 - Περιορισμός του μεριδίου των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε 10% μέχρι το 2035 … Συνεχίστε να διαβάζετε Κυκλική οικονομία: Ενίσχυση της ανακύκλωσης και μείωση της υγειονομικής ταφής.