Τά Ντουρντουβάκια καί ἡ βουλγαρική κατοχή στήν Ἑλλάδα

https://youtu.be/TgA0UXZqJxc Ἐνῶ ὅλοι γνωρίζουν τόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο καί τή γερμανική κατοχή στήν Ἑλλάδα, λίγοι εἶναι αὐτοί πού ξέρουν ὅτι τήν περίοδο 1941-1944 στήν Ἑλλάδα ὑπῆρξε τριπλή κατοχή, ἀπό Γερμανούς, Ἰταλούς καί Βούλγαρους. Μόνο ἴσως οἱ κάτοικοι τῆς ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, πού ὑπέστησαν τίς ἀπάνθρωπες συνέπειες τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς ἀλλά δέν λύγισαν ποτέ, ξέρουν … Συνεχίστε να διαβάζετε Τά Ντουρντουβάκια καί ἡ βουλγαρική κατοχή στήν Ἑλλάδα.