6 ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με την ονοματοδοσία των κακοκαιριών

Από τον Ιανουάριο του 2017, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr ξεκίνησε την διαδικασία ονοματοδοσίας κακοκαιριών οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα. Μέσα σε 2 χρόνια (Ιανουάριος 2017-Ιανουάριος 2019) έχουν ονοματοδοθεί συνολικά 20 κακοκαιρίες. Ο πλήρης κατάλογος και συνοπτική περιγραφή της κάθε κακοκαιρίας δίνεται στη σελίδα http://meteo.gr/namedstorms.cfm Λαμβάνοντας υπόψιν το πλήθος … Συνεχίστε να διαβάζετε 6 ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με την ονοματοδοσία των κακοκαιριών.