Εγκρίθηκε η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά

Πλαστικά απορρίμματα: μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη και των πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας - Η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που εγκρίθηκε σήμερα, αποτελεί μέρος της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία. Με τη στρατηγική αυτή θα προστατευτεί το περιβάλλον από τη ρύπανση από πλαστικά … Συνεχίστε να διαβάζετε Εγκρίθηκε η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά.