Πως οι υπηρεσίες της Google μας «κλέβουν» τα δεδομένα

Οι χρήστες του διαδικτύου συνδέονται καθημερινά σε υπηρεσίες που καταγράφουν πολλά από τα δεδομένα τους. Σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν το Google και κάποια από τις πολυάριθμες υπηρεσίες του: Gmail, Google Maps, Google Photos, Music, Calendar. Όλες αυτές οι υπηρεσίες και εφαρμογές αποθηκεύουν δεδομένα και στοιχεία, τα οποία η Google χρησιμοποιεί για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης, … Συνεχίστε να διαβάζετε Πως οι υπηρεσίες της Google μας «κλέβουν» τα δεδομένα.