2 Φεβρουαρίου 1828: Ιδρύεται η πρώτη τράπεζα του ελληνικού κράτους

Στις 2 Φεβρουαρίου 1828 ιδρύθηκε η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα ήταν ο πρόδρομος της Εθνικής Τράπεζας που ιδρύθηκε το 1841. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας, σε μια προσπάθεια να οργανώσει τα... χαοτικά οικονομικά της Ελλάδας, προχώρησε στη … Συνεχίστε να διαβάζετε 2 Φεβρουαρίου 1828: Ιδρύεται η πρώτη τράπεζα του ελληνικού κράτους.