Γραφείο επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στο Πυροσβεστικό Σώμα

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος συστήνεται, στη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, Γραφείο Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV), υπαγόμενο απευθείας στο Διευθυντή αυτής. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Γραφείο Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας και … Συνεχίστε να διαβάζετε Γραφείο επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στο Πυροσβεστικό Σώμα.