Κόμμα καί ὁ κ. Στ. Τζουμάκας!!

Ἀξιότιμοι, διαβάζουμε ὅτι ὁ κ. Στέφανος Τζουμάκας προτίθεται νά δημιουργήση "κόμμα" διά νά σώση καί αὐτός τόν τόπο πού κατέστρεψε. Πιστεύει ὅτι ξεχάσαμε τό τί ἔκανε ὅταν ὑπουργός Γεωργίας/Κτηνοτροφίας (δέν θυμοῦμαι πῶς τό ἔλεγαν τότε), πού πῆγε στήν Εὐωπαική Ἕνωσι καί κατάφεραι νά πάρη λιγώτερη "ποσόστοσι" στό γάλα καί ἀπό τήν Πορτογαλία. Τήν δέ "φέτα" … Συνεχίστε να διαβάζετε Κόμμα καί ὁ κ. Στ. Τζουμάκας!!.

Ο Μαντέλης, ο Τζουμάκας, οι μίζες και ο … Εθνικισμός!

Η αναζήτηση της Αλήθειας, της μη Λήθης δηλαδή, είναι απαραίτητο συστατικό ορθής σκέψης και δράσης. Οφείλουμε λοιπόν σε κάθε νοσογόνο κατάσταση του πολιτικού συστήματος να ανατρέχουμε στις δράσεις προσώπων προκειμένου να βγάζουμε ένα λογικό συμπέρασμα που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις εξελίξεις και να βρίσκουμε τρόπους αντίδρασης. Θα θυμήσουμε λοιπόν έναν υπέροχο διάλογο μεταξύ … Συνεχίστε να διαβάζετε Ο Μαντέλης, ο Τζουμάκας, οι μίζες και ο … Εθνικισμός!.