Ο χειμερινός τουρισμός αυξάνεται στην ΕΕ, μειώνεται στην Ελλάδα

Σε σύγκριση με τη χειμερινή περίοδο 2017-2018, υπήρξαν 18,9 εκατομμύρια περισσότερες νύχτες (+2,6%) σε ξενοδοχεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019. Ο χειμερινός τουρισμός αυξήθηκε σε 25 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Ρουμανία (+8,6%), ακολουθούμενη από την … Συνεχίστε να διαβάζετε Ο χειμερινός τουρισμός αυξάνεται στην ΕΕ, μειώνεται στην Ελλάδα.