Ερωτήσεις – Απαντήσεις χωριστών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος συζύγων

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ: Εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας 28/2/2019 για την γνωστοποίηση της επιλογής των συζύγων να κάνουν χωριστή δήλωση Φ.Ε για το φορολογικό έτος 2018, παραθέτουμε σειρά ερωτήσεων –απαντήσεων προς διευκόλυνσή σας. Δείτε ΕΔΩ το σχετικό φυλλάδιο με όλες τις ερωτήσεις-απαντήσεις.