Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα

Η ιδέα του στρατιωτικού επαγγελματισμού ήρθε με την εμφάνιση της επιστημονικής στρατιωτικής θεωρίας. Στις αρχές του 19ου αιώνα, αυτή η άποψη έγινε βάση για συστηματική στρατιωτική εκπαίδευση, στοιχείο απαραίτητο για τα στελέχη του στρατού της εποχής. Όπως τα περισσότερα νέα επαγγέλματα, έτσι και ο στρατιωτικός επαγγελματισμός ήταν το αποτέλεσμα των ιδεών του διαφωτισμού και της … Συνεχίστε να διαβάζετε Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα.