Σχηματίζεται το «Πυροσβεστικόν Σώμα»

https://twitter.com/pyrosvestiki/status/989465727659859968